fbpx

Проектування

Ми об’єднуємо досвід і знання з найсучаснішими технологіями для успішної реалізації проектів!

Група компаній «Елефант» надає проектні послуги найвищої якості починаючи від стадії концептуального проектування до будівництва і введення в експлуатацію.

У своїх рішеннях ми спираємося на найсучасніші концепції і найефективніші технології.

Працюючи спільно з замовником, ми вибираємо найбільш оптимальну технологічну схему роботи майбутнього підприємства і економічно вигідний варіант будівництва. Пропонуємо варіанти оптимізації витрат на будівництво об’єкта за рахунок альтернативних проектних рішень.

Орієнтуючись на високі стандарти якості і принципи ефективності, ми прагнемо бути надійними партнерами для наших замовників.

Стадії проектування:

 • техніко-економічне обгрунтування (ТЕО)
 • техніко-економічний розрахунок (ТЕР);
 • ескізний проект (ЕП)
 • проект (П);
 • робочий проект (РП)
 • робоча документація (Р).

Для об’єктів I і II категорій складності (категорія наслідків СС1) проектування здійснюється:

 • в одну стадію – робочий проект (РП);
 • в дві стадії – для об’єктів невиробничого призначення – ескізний проект (ЕП), а для об’єктів виробничого призначення та лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури – техніко-економічний розрахунок (ТЕР) та для обох – робочий проект (РП).

У більшості  випадків (підлогових складів, без механізації і ускладненого конструктиву) проектні роботи виконуються в одну стадію – робочий проект (РП).

Стадія «Робочий проект» виконується:

 • Для нового будівництва;
 • Для реконструкції;
 • Для капітального ремонту.

Стадія «Робоча документація» (РД) розробляється на основі і за рішенням попередньо затвердженої стадії «Проект» (П) для виконання будівельно-монтажних робіт.

Обсяг і деталізація робочих креслень повинна бути доведена до мінімально необхідних обсягів.

Робочі креслення, які розробляються згідно з вимогами нормативних документів, а саме:

 • Генеральний план і транспорт
 • Технологічні рішення
 • Архітектурно-будівельні рішення
 • Отоплення та вентиляція
 • Водопостачання і каналізація
 • Теплопостачання
 • Газопостачання
 • Повітропостачання
 • Холодоснабжение
 • Міжцехові технологічні комунікації
 • Електропостачання та електроосвітлення
 • Автоматизація та КіП
 • Системи зв’язку
 • Системи автоматичного пожежогасіння та пожежної сигналізації, інші протипожежні заходи
 • Паспорт оздоблювальних робіт
 • Кошторисна документація
 • Специфікація обладнання, виробів і матеріалів
 • Опитувальні листи та габаритні креслення на відповідні види обладнання та виробів
 • Вихідні вимоги щодо розроблення конструкторської документації на обладнання індивідуального виготовлення.

Проектні роботи по терміну і вартості варіюються в залежності від складності проекту і розділів, який він потребує.

Перелік розділів варіюється в залежності від узгодженого конструктиву з Замовником.

Проектування з використанням ВІМ-технології

BIM – це принципово інший підхід до проектування об’єкта.

Інформаційне моделювання споруд (BIM) – процес колективного створення та використання інформації про спорудження, що формує надійну основу для всіх рішень на протязі життєвого циклу об’єкта (від самих ранніх концепцій до робочого проектування, будівництва, експлуатації та зносу).

 

 

 

 

 

 

 

BIM-проектування – це побудова тривимірної моделі об’єкта і створення бази даних, в яку фахівці вносять архітектурно-конструкторські, економічні, технологічні, інженерно-будівельні та інші важливі характеристики будівлі. При необхідності доповнюють екологічної, експлуатаційної та правовою інформацією. В результаті з таким проектом можуть працювати всі юридичні і фізичні особи, які беруть участь в життєвому циклі будівлі (інвестор, замовник, ген. Проектувальник, ген. Підрядник, будівельна компанія, експлуатуюча організація і т. Д.).

Принципи BIM-проектування

Основні принципи BIM-технологій в проектуванні:

 • побудова тривимірної моделі споруди;
 • наявність в ній всіх проектних даних;
 • автоматична генерація специфікацій і креслень;
 • інтелектуальна параметризация;
 • можливість вивчення і регулювання тимчасової і бюджетної складових процесу зведення об’єкту.

Інтелектуальна параметризация – головна особливість BIM. При зміні будь-якої характеристики об’єкту взаємопов’язані з нею параметри отримають нові значення. Це спрощує процес прийняття вірних рішень.

Завдяки об’єднанню всіх характеристик будівлі і розділів проекту в єдиному багатовимірному просторі технологія інформаційного моделювання будівель BIM дозволяє побачити і оцінити результати будівництва до його початку.

Практична користь від застосування BIM-технологій проектування будівель

BIM-моделювання – це важливі переваги для замовників, експлуатаційних служб, будівельних компаній і проектних організацій.

Що отримують замовники і експлуатаційні служби?

Велику вигоду. Будинки, створені із застосуванням BIM-технологій планування, проектування та будівництва окупають себе набагато швидше, ніж споруди, зведені за класичними схемами.

Це можливо тому, що комплексна модель робить експлуатацію об’єкта зручною, прозорою та ефективною. Крім цього, BIM передбачає повну прозорість витрат коштів. Створена професіоналами модель максимально точно визначить бюджет проекту. Замовник уникне зайвих витрат, пов’язаних з недобросовісною підрядників і будівельних компаній.

Експлуатаційні служби також отримують вигоду. Наявність BIM-моделі спростить виявлення і попередження проблем. Для складних об’єктів фахівці створюють єдині системи моніторингу та експлуатації споруд. Це потрібно для максимально оперативного усунення несправностей і порушень.

Ефективність BIM-моделювання в процесі проектування

 1. Прискорення проектування. Фахівці створюють єдине багатовимірний простір. Це спрощує взаємодію між співробітниками. Технологія розмежовує коло обов’язків, допускає віддалену роботу і попереджає виникнення колізій. BIM – це відсутність надмірності і втрати даних при перетворенні і передачі.
 2. Швидка окупність. Грамотне впровадження технології і використання BIM в проектуванні будинків виправдовують себе тим, що для роботи над моделлю не доводиться задіяти сторонніх фахівців і переплачувати за аутсорсинг.
 3. Можливості інтеграції. BIM-продукти легко комбінуються з іншими системами автоматизованого проектування.
 4. Швидка коригування інформаційної моделі. Після зміни будь-якого параметра інші характеристики отримають нові символи будуть автоматично. Оцінити ефект коригувань в стислі терміни допомагають зручні інструменти аналітики.

Особливо чітко вигода від застосування BIM-технологій в проектуванні видно при виведенні специфікацій і розрахунку кошторисів. Системи видають дані зі 100-відсотковою точністю. При необхідності перерахунок займе кілька хвилин. Це важливо, як для проектувальників, так і для замовників.

Що дає інформаційне моделювання будівель (BIM) будівельним компаніям?

BIM дозволяє будівельним компаніям:

 • контролювати якість вихідної документації та кошторисних розрахунків;
 • грамотно організувати роботи зі зведення об’єкта;
 • оптимізувати логістику;
 • розділити фінансування на етапи;
 • вести чіткий технічний нагляд.

Системна динаміка та імітаційне моделювання

Системна динаміка – парадигма моделювання, де для досліджуваної системи будуються графічні діаграми причинних зв’язків і глобальних впливів одних параметрів на інші в часі, а потім створена на основі цих діаграм модель імітується на комп’ютері. По суті, такий вид моделювання більш всіх інших парадигм допомагає зрозуміти суть того, що відбувається виявлення причинно-наслідкових зв’язків між об’єктами і явищами.

Імітаційне моделювання

Імітаційна модель – відтворює поведінку об’єкта за певний період часу; в цьому сенсі імітаційна модель є динамічною. Значення всіх змінних, що входять в імітаційну модель, обчислюються в кожен момент модельного часу. Потім, через певний інтервал, на основі старих значень обчислюються нові значення змінних, і т.д. Таким чином, імітаційна модель “розвивається” по певній траєкторії протягом заданого відрізка модельного часу.